این هفته بازم علنا هیچکاری نکردم :)

جزاینکه با رفیق شفیقم رفتم گشتم

عنوان این مطلبمو گذاشتم تهران گردی.راستشو بخواین بنده با 21سال سن که تهران بودم خیلی جاها  هست که ندیدمشون=))))

این شد که این تابستون قرار گذاشتم برم و کل تهران رو ببینم

یکی از جاهایی که واقعا دوست داشتم ببینم کاخ گلستان بود که این هفته رفتم...عالییییی بود.واقعا معماری اونجا فضای اونجا.از ته دل دوست داشتم مثل قهوه ی تلخ برم تو اون دوران:)))))عمارت شمس العماره به قدری قشنگ بود که دوست نداشتم از اونجا بیام بیرون.دوست داشتم تا خود صبح به اینه کاریا نگاه کنم

فقطم اونجا توریست بود.شاید چند نفر ایرانی که دانشجوی عکاسی بودن اونجا بودن

خلاصه خیلی روز قشنگی بود برام اونروز.بعدم رفتیم بازار تهران و یه دور زدیم وبرگشتیم خونه:)

این عکسم خودم گرفتم با گوشی داغون صدسال پیشم:))))))

 

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا