یه جاهایی خوندم که نوشتن موقع ناراحتی تصمیم نگیرید...

ولی من فک کنم اصلا یه موقع هایی ادم موقع ناراحتیه که تصمیم درست میگیره.

مثل امروز من...بعد از پند ماه کلنجار رفتن با خودم بالاخره تونستم بخاطر 3تا اتفاق ناراحت کننده و حرفای تلخ بقیه که در عرض 1ساعت دیدم و شنیدم تک تک سلولام به مرز انفجار برسه و بالاخره تصمیمو بگیرررررم.

 

پ.ن:مینویسم که امروزو یادم نره

خدایا التماست میکنم تنهام نذار .