چند ماه گذشته اما زندگی من هنوز همونه که بود..هنوز خودمم و خودم

جز اینکه روحیم عوض شده و فک کنم یه خورده بزرگ تر شدم

دوست دارم بیشتر دختر باشم...بیشتر خوش بگذرونم

باید بگم ترم قبل حداقل هفته ای 2بار میرفتم تفریح و عین سگ از اخر ترم میترسیدمیول...اما در کمال تعجب دیدم نمراتم خیلییییییی بهتر شد

پس به این نتیجه رسیدم وقتی روحت خوشحال باشه کافیهنیشخند

من ادم همیشه خوشحالی بودم ...اما الان ادم همیشه بیشتر خوشحالیمنیشخند

خدایا زندگیمو دوست دارم...تورم خیلییییی دوست دارم

 

 

یه عکس الکی از بام تهران:))))

 

دلم تنگ شده