یکی از بدترین حالت ها زمانیه که حساسیت شدید بهاریم با یه مریضی وحشتناک ویروسی 3هفته ای تداخل پیدا میکنه و من نمیدونم به کدوم دردم بمیرم

تازه جدیدا دقت کردین چه قدر پشه ها زیاد شدن؟

هرجا میرم یه پشه یا صاف میاد میره تو چشم بال بال میزنه یا میچسبه به مانتو و لباسام