بعضی وقتها خیلی فکرمیکنم به زندگیم و کارام
وقتی زیادی فکر میکنم به نتایج نامعقولی میرسم...حس میکنم هدفام اشتباهه کارام اشتباهه...این چند وقته هم همش تو این فکرام
یه حس چرتی دارم.مثلا فکر میکنم من الان نباید این کارهارو بکنم اما بعد به این نتیجه میرسم من اگه به ایا هدفام نرسم خوشحال نخواهم بود

فکر کنم مال حال و هوای بهاره...درسته هنوز بهار نیومده ولی هوا,هوای بهاریه   بعضی وقت ها از خودم میترسم

/ 0 نظر / 16 بازدید